sobota, 28 kwietnia 2012

French elections

Jak pewnie wiecie, w zeszłą niedzielę Francuzi wybierali prezydenta. Jako osoba postronna nie miałem okazji uchwycić politycznych emocji w większych dawkach, nie byłem na żadnym wiecu ani nie natknąłem się na żadnego z kandydatów. Jednak udało mi się zaobserwować jak temat wyborów wkradał się do codziennego życia, od nieśmiałych sygnałów aż do momentu kiedy nie można już było tego nie zauważyć. Co ciekawe, Cergy okazało się bardziej rozpolitykowane niż Paryż, na co wpływ niewątpliwie miało sąsiedztwo kampusu - co dla mnie było dość szokujące, bo w Polsce obecność kampanii wyborczej na uniwersytecie wydawałaby mi się nie do pomyślenia, a tym bardziej w takim stopniu. Francja ma jednak najwidoczniej swoje własne zwyczaje w tym zakresie, co, zważywszy na historię (a zwłaszcza w kontekście studentów), w ogóle mnie nie dziwi.

/As some of you know, the French were voting for the president last Sunday. As a by-stander I didn't catch too much political emotion, I didn't go to any meeting, for example. But I could witness how the elections sneaked into people's everyday lives, to the point when it was impossible not to notice that something big is happening. Strangely enough, the place where it was the most evident was the campus in Cergy, which to me was quite shocking, as I've never seen any political propaganda at the university back in Poland. France must have their own customs in this department, which, given their history (espacially with regard to students), is not shocking at all.

Poniżej kilka fotek z kampusu. Oficjalnie na terenie uniwersytetu nie można prowadzić kampanii wyborczej, jednak w praktyce zakaz ten nie jest przestrzegany. Po pierwsze dlatego, że młodzieżówka Partii Socjalistycznej jest powiązana z jednym z największych związków zawodowych studentów (bardzo popularna organizacja), więc jest na miejscu grupa mocno zaangażowana politycznie, a po drugie w kontekście wyborów za teren uniwersytetu utarło się uważać tylko jego wnętrza (chociaż tam też widziałem plakaty Hollanda. Plakatów Sarkozego nie było nigdzie).

/Here are some shots from the campus. Officially political propaganda is forbidden on university's premises, but this ban is not respected in pratice. Firstly, the students' labor union (a bery popular organization) is connected to Socialist Party's youth wing, so there is a group interested in campaining right on the spot, and secondly, when it comes to elections, university premises are considered to be limited to buildings intererior (altough I've seen Hollande's posters also inside. There were no posters of Sarkozy).


"Młodzież zjednoczona aby stawiać opór!", głosi plakat przestrzegający przed rzekomym rasismem prawicowych kandydatów. Ratunkiem jest skrajnie lewicowy Melenchon.
/"The youth united to resist!", says the poster rallying the young to fight the alleged racism of the right-wing candidates. The salvation is far-left Melenchon.


Pan Hollande i jego współpracownik pozdrawiają z uczelnianego drogowskazu.
/Mr Hollande and his aid greet students from university signpost.


Jean-Luc Melenchon spogląda z zafoliowanej od czterech lat ściany uniwersytetu (dla ochrony przed odpadającymi fragmentami, i z braku pieniędzy na naprawę elewacji  20-letniego budynku). Poniżej Hollande obiecuje równość płac dla kobiet i mężczyzn oraz inwestycje w edukacji. Podatny grunt.

/Jean-Luc Melenchon looks from a university wall, covered in plastic foil since four years (for protection from falling pieces of the facade, and because of lack of funds to repair the 20-year-old building). Below Hollande promises equal pay for men and women along with investment in education. Fertile ground for him!


Od nastania Wielkiego Kryzysu Finansowego ludność bardziej zainteresowała się finansami i ekonomią. Co najmniej kilku kandydatów zdecydowało się sięgnąć po motyw giełdy na swoich plakatach. "Giełda albo życie!" oraz "Masz już dość płacenia za bogatych? My też!" to hity nawołujące do poparcia Melenchona.

/Since the Great Financial Crisis, people got more interested in economy and finance. At least a few candidates have featured the stock exchange on their posters. "The stock exchange or your life" and "Tired of paying for the rich? Us too!" are two great pieces supporting Melenchon.


Rzeczywiście trudno tu być daleko od polityki.
/It is in fact hard to stay away from politics here.


Nie wiadomo czy Keen-V zdoła przyciągnąć więcej wyborców niż Jean-Luc. Choć spojrzenie obaj mają hipnotyzujące.
/Hard to say if Keen-V will gather more support than Jean-Luc. But the eyes of both are hypnotizing.


Kolejna kandydatka, komunistka Nathalie Arthaud, uśmiecha się z nalepki w paryskim metrze
/Another candidate, communist's Nathalie Arthaud, smiles from a sticker in Paris metro.


Nicholas Sarkozy (wreszcie! Tak, to w Paryżu!) nabawił się schizofrenii - chce żeby Francja była jednocześnie silna i solidarna. 
Nicholas Sarkozy (finally! Yes, this is Paris!) has turned schizofrenic - he wants France to be strong and full of solidarity at the same time. 


We Francji nie można być zbyt lewicowym.
/In France, you can't get too far on the left.
  

Warto docenić specyficzne poczucie humoru zwycięskiego kandydata (albo jego przeciwników - tym bardziej)
/One should appretiate the peculiar sense of humor of the winning candidate (or his opponents - even more so in such case)

***

Kandydatów jest wielu, ale wybór może być tylko jeden:
/There are many candidates, but the choice is obvious:


À bientôt!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz