czwartek, 12 kwietnia 2012

impossible en France

Przebywanie w moim podparyskim miejscu odosobnienia wymusza okresowe ucieczki. Celem jednej z ostatnich - jakże niezbędnej - stała się Florencja, gdzie odwiedziłem moich drogich włoskich (i nie tylko!) przyjaciół. Natychmiast po wyjściu z samolotu wujka O'Leary wiedziałem, że jestem w dobrym miejscu. Trzy dni na italskiej ziemi utwierdziły mnie w przekonaniu, że to jedno z moich miejsc pod słońcem. 
/
Living in my place of exile in Paris suburb requires me to get away periodically. Destination of one of more recent (and badly needed) escapes was Florence, where I took the opportunity to visit my dear Italian (but not exclusively!) friends. Immediately after leaving uncle O'Leary's plane, I knew I'm in a good place. The following three days on Italian soil ensured me that this is one of my places under the sun.


najprzyjemniejszy od dawna widok po przebudzeniu. czerwone dachy, bałagan i wolna amerykanka. prawie jak w domu, ale więcej czaru.
/a nicest view after waking up in a long time. red roofs, mess and complete randomness. almost like home, but more charm.


wydawałoby się, że trudno zachować powagę w takim stroju, ale jednak. prawo i porządek we Florencji - Polizia Municipale
/it may seem hard to remain serious in a uniform like that, but there you have it. law and order in Florence - Polizia Municipale


część z Was może tego nie rozumieć, ale przebywając w tym mieście dziesiątki razy szczypałem się i powtarzałem: "we Francji to byłoby niemożliwe"
/some of you may not get that, but during my stay in this city I had to pinch myself a number of times, saying repeatedly: "this would've been impossoble in France"


lokalny patriota
/local patriot


kiedy kuchnia skończy wydawać obiady turystom, przychodzi czas na ludzi pracy
/when the kitchen finishes serving meals to tourists, the turn of the working class begins


dziedziniec klasztorny
/convent courtyard


samochód policyjny piaggio
/piaggio squad car 


libertà per la Siria


relaks Apolla
/Apollo chillin'lekcja tańca afrykańskiego
/African dance class


Monte alle Croci


potrzyj knura na szczęście
/rub the boar for luck


krzyczał z wyskości
/he yelled from the height***

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz