wtorek, 29 maja 2012

spring by the sword

Dziecięcy miecz widziany z okna mojego kumpla w Cité Universitaire w Paryżu. Była potężna wiosenna ulewa, więc nawet rycerze brali nogi za pas.
//
A toy sword seen from my friend's window at Cité Universitaire, Paris. It was a mighty spring downpour and even knights run for shelter.


czwartek, 17 maja 2012

reims: celebrating antiquities

8 maja Franzuci nie pracują, ponieważ świętują zwycięstwo Amerykanów i Sowietów nad nazizmem. Co ciekawe, gen. Eisenhower zaciągnął Niemców właśnie do Reims w celu podpisania ich kapitulacji (jeszcze 7, jednak Stalin tego nie kupił i powtórzono ją dzień później w Berlinie). Nie sądzę, żeby mieszkańcy miasta mieli to na uwadze organizując tego dnia pchli targ, ale mimo braku uroczystej inspiracji i tak było dziwnie i fajnie.

//On May 8 the French don't work because they celebrate American and Soviet victory over nazism. In fact, gen. Eisenhower dragged the Germans to that very city to sign their act of surrender (on the 7th, but Stalin didn't buy that so it was repeated the next day in Berlin). I don't think that the citizens kept that in mind while organizing the flea market, but even without that noble inspiration it was still weird and cool.savage wonderland
[check this out: http://www.youtube.com/watch?v=RSxHCWeQUCI]

ważne że krokodyl ostry
/good that the crocodile is sharp

te może znacie
/you might know these two 


retro książka dla dzieci.. w sumie bardziej mnie przekonuje niż dzisiejsze
/retro children stories.. I kind of prefer them this way

było sporo dzieciaków na 2/3/4 kółkach
/lots of kids on 2/3/4 wheels

pirates of caribbean!* * *sobota, 12 maja 2012

french educational architecture or extraterrestial encounters

Francuska architektura to nie moja specjalność, ale będąc tu nie sposób nie zauważyć, że ta dziedzina sztuki specjalną pozycję w kraju nas Sekwaną, Loarą, Mozelą, Rodanem, Renem i Saoną. Począwszy od wielkiej osi Luwr-Łuk Triumfalny-Grand Arche w La Défense - na której końcu, o czym wiedzą nieliczni (w tym piszący te słowa), leży Cergy-Pontoise, miasto mojego zesłania, o czym zaświadcza wieśniacki laser widoczny nocami - przez hausmannowską przebudowę Paryża, wieżę Eiffla, projekty w rodzaju Biblioteki Mitterranda lub Instytutu Świata Arabskiego, aż po budownictwo bardziej peryferyjne, co nie znaczy, że mniej monumentalne. Do ostatniego zaliczam np. mój uniwersytet i reszta tak zwanego Grand Centre w Cergy, czy, pożal się Boże, Ogród Praw Człowieka w Cergy-Saint Christophe, skąd emitowany jest w stronę metropolii paryskiej rzeczona wiązka zielonego światła przedłużająca magiczną oś, dowodzącą ponadczasowego geniuszu francuskich inżynierów. 

Jednak monumentalna i symboliczna architektura to w tym kraju nie tylko domena Ile-de-France. W trakcie ostatniej wyprawy do Reims odkryłem coś, co zaparło mi dech w piersiach. Budynek tamtejszego uniwersytetu zaatakował mnie przypadkiem i znienacka, przypominając mi wszystkie pamiętane z dzieciństwa książki i filmy o przybyszach z innych planet, a także postapokaliptyczne utopie i moje własne cyberpunkowe rojenia. Nie wiem jak opisać ten kompleks językiem ludzi, ale z pewnością znajduje się we Wszechświecie rasa zdolna właściwie nazwać poniższe zjawisko. Panie i panowie, pojazd wylądował.
//
French architecture is not my speciality, but while being here it's difficult not to notice the special position this genre of art holds in the country of the Seine, Loire, Moselle, Rhone, Rhine and Saône. Beginning with the grand axis of the Louvre-Arc de Triomphe-Grand Arche in La Défense - at the end of which, a fact known to few (including the undersigned), lies Cergy-Pontoise, the place of my exile, which is certified by a corny laser visible at night - through the Hausmannian redisigning of Paris, the Eiffel Tower, other edifices, like François Mitterrand Library or Arab World Institute, and finally more peripheral projects, such as my university and the rest of the so-called Grand Centre of Cergy, or, Lord have mercy, the Garden of Human Rights in Cergy-Saint Christophe, where the green beam pointing lenghtening the magical axis has its beginning, certifying the brilliance of French engineers for all eternity and a day.

However, the monumental and symbolic architecture is not limited to Ile-de-France. During my recent trip to Reims I've discovered something that really took my breath away. The building of the university there attacked me unexpectedly, reminding me of all the books and movies about extraterrestials I remembered from my childhood, along with all post-apocalyptic utopias and cyberpunk fantasies of my own. I don't know how to describe the place in the language of men, but I'm sure there is a race somewhere in the Universe that knows how to call this phenomenon accordingly. Ladies and gentlemen, the starship has landed.


Wejście do struktury
/Entrance to the structure

Widoczna jest pewna degeneracja materiału
/Degeneration of materials is slightly visible

Ludzie nadal zapuszczają się w to miejsce, głównie z przyczyn edukacyjnych
/People still visit this place, mostly for education reasons

Wspaniała degeneracja przestrzeni
/Beautiful urban decay

Wszystko jest tu jak z filmu o kosmitach w Rudzie Śląskiej
/Everything is just like a movie about aliens invading Ruda Śląska [a town located in an postindustrial wasteland in Poland]

Zdolny nawigator, posadził wehikuł nie naruszając drzewa
/A clever navigator, he landed the vehicle without even touching the tree

Kosmici, jak zwykle na francuskich uniwersytetach, popierają skrajną lewicę
/Aliens, as always in French universities, vote for the far left
[vivement le front de gauche = niech żyje front lewicy = long live the left front]

Kosz na śmieci podpisany na wypadek braku manier ziemian
/The bin has it's purpose written on it, in case the earhlings lacked manners
[pubelle = śmieci = trash]

Niepodal Reims się rozbudowuje. Zwróćcie uwagę na dodaną dla niepoznaki nazwę wydziału
/Nearby Reims is expanding. Note the name of the faculty added for disguise

Wydaje się, że zbliża się spotkanie kosmitów z ich przywódcą. Należy się spodziewać, że bezpośrednio po nim wszyscy odlecą na planetę socjalistycznej szczęśliwości.
/It seems that the aliens are meeting their leader soon. It can be expected that immediately after they will fly off to the planet of socialist happiness.

* * *

Wybaczcie mi błazeństwo, ale poza nim mam dla tego miejsca niekłamany podziw. Studiowanie tam musi być karkołomne, ale z pewnością nie nudne.
/Forgive me the mockery, but apart from it I have some true admiration for this place. Studying there must be a little awkward, but certainly not dull.

Dziękuję za uwagę. Koniec przekazu.
/Thank you for your attention. End of transmission.


* * *
czwartek, 3 maja 2012

versailles or tourism

Jako niezbyt przykładny turysta po raz pierwszy odwiedziłem Pałac w Wersalu w ostatni weekend. Miałem nadzieję że deszcz odstraszy większość potencjalnych gości, i miałem rację - prędkość przechodzenia z pomieszczenia do pomieszczenia wynosiła przeciętnie 10m na minutę, więc gdyby cały dzień nie padało chyba stalibyśmy w miejscu. Trudno powiedzieć jak władze utrzymują ten wspaniały budynek w dobrym stanie przy takich tłumach. Jako że podziwianie pięknych wnętrz w takich warunkach mnie nie jara, zwróciłem uwagę ku moim współgościom, co okazało się być znacznie ciekawszym pomysłem. Fotografowanie postronnych osób w miejscach publicznych takich jak muzea czy galerie jest już niemal typowe, jednak bardzo lubię tego typu zdjęcia i raczej nie znudzi mi się prędko ich oglądanie lub robienie. A miejsca takie jak Wersal oferują na tyle zróżnicowany materiał ludzki że nigdy nie przestają zaskakiwać.
/
Not being too good as a tourist, I've visited Château de Versailles for the first time last weekend. I hoped that rain will scare most people off, and I was quite right - meaning, we were able to move from one room to another with an average speed of 10 meters per minute insted of getting stuck. I really don't know how they manage to keep this beautiful structure intact with these crowds. As admiring the art and architecture under such circumstances is no fun for me, I turned my attention some of my fellow visitors, which turned to be a more interesting idea. It's almost a cliche in photography to depict members of public gatherings, such as museum or gallery goers, but I think I couldn't grow tired of watching, or taking, this kind of photos. And in a place like Versailles people are diverse enough to keep susprising you. 


jedno z nielicznych zdjęć jakie zrobiłem wewnątrz pałacu.
/one of the few photos I took of the actual interior.
translation/tłumaczenie/traduction
prawdopodobnie chińska wycieczka - tym razem w kolorze
/allegedly a Chinese trip - in color this time


'who's that lipstick..' [http://www.youtube.com/watch?v=aHZ1MK0DEZA]obviously a work of street artlicencjonowany japoński (?) przewodnik, kolejny tubylec tego kosmopolitycznego miejsca
/a licensed Japanese (?) guide, another local of this cosmopolitic place


speaking of local stuff, what could be a better souvenir from Versailles if not a little Eiffel tower?
/skoro jesteśmy już przy miejscowych specjalnościach, co może być lepszą pamiątką w Wesalu niż mała Wieża Eiffla?


* * *