czwartek, 13 września 2012

cysorz

"Cysorz to ma klawe życie"*
A. Waligórski


Cesarsko-królewski Kraków, dobrze opatulony i świadom swej chwały, we wiosennym słońcu. Ku pokrzepieniu styranych przedwczesną jesienią serc.
/Imperial and Royal** Kraków, bundled up and aware of its glory, in the Spring sun. To hearten souls troubled with the early autumn. 

* ("Kaiser's got a dandy life", line from a popular Polish song)
** (germ. kaiserlich und königlich, phrase relating to territories ruled by Court of the Habsburgs) ___
nikon d70s

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz